Tussen vader en designer

Gepubliceerd op 2019-12-02 08:42:33

-English below-

Hoe is het om een van de grootste designers die Italië ooit heeft gekend, als vader te hebben? We vragen het Giovanna, dochter van de buitengewone ontwerper Achille Castiglioni. In een openhartig interview met MisterDesign vertelt ze over haar jeugd en de bijzondere relatie met haar vader.

Giovanna groeit op in een warm huis in Milaan, waar ze woont met haar moeder Irma en haar vader Achille. Het staat er vol met prototypes van Achille. De Bulbo lampen hangen in de eetkamer en Giovanna’s favoriet, de eerste versie van de Stylos vloerlamp, staat in de hoek. Achille, die al 54 jaar oud is bij de geboorte van zijn dochter, is vaak thuis. “Ik besef nu dat ik het kind in Achille naar boven bracht.” Het zorgt voor een zeer hechte band tussen de twee…

Bulbo57 Hanglamp

Achilles kleine assistent

Al op jonge leeftijd mag Giovanna met haar vader mee op zakenreis. Ze is pas acht jaar als ze voor het eerst meegaat. “Mijn moeder was een echte kettingroker. Ik geloof dat ze daarom liever niet op reis ging met het vliegtuig, dan kon ze namelijk niet roken.” Het was een goed excuus om haar dochter maar mee op reis te sturen; “‘Op de voorwaarde dat je een goede assistent zal zijn’, zei mijn vader dan.”

Giovanna en Achille CastiglioniAchille Castiglioni en Giovanna Castiglioni

Zo zag Giovanna de wereld waarin haar vader leefde, door de ogen van een kind. Ze hielp hem met het monteren van ontwerpen op locatie en soms fungeerde ze zelfs als tolk, “En ik kon niet eens goed Engels”, memoreert ze.

Ettore Sottsass en Bruno MunariEttore sottsass (links) en Bruno Munari (rechts)

Tijdens deze reizen ontmoette de jonge Giovanna onder meer Ettore sottsass en Bruno Munari. Ontwerpers die wij nu als ware iconen beschouwen, maar die voor haar gewoon normale mensen waren. Of nou ja, ‘normaal’: “Achille en Bruno waren goede vrienden, we speelden vaak met z’n drieën. Je stelt je twee volwassenen en een kind voor maar eigenlijk was het andersom; twee kinderen met mij als volwassene erbij.”Achille Castiglioni
De Italiaan Achille (1918-2002) begon zijn carrière als designer in 1944. Hij studeerde af in architectuur en sloot zich aan bij de ontwerpstudio van zijn broers, Livio (1911-1979) en Pier Giacomo (1913-1968). Achille werkte vooral samen met Pier Giacomo, tot hij in 1968 kwam te overlijden. Samen ontwierpen ze onder andere de Arco Vloerlamp, de Parentesi en de Taccia voor FLOS. Achille is tot zijn dood in 2002 altijd bijzonder actief gebleven in (product)design.Een ‘beroemde’ vader

Achille was, zeker in het staartje van zijn carrière, een zeer gewaardeerde en graag geziene designer. Zodoende bevond hij zich vaak in hogere kringen bij lezingen en presentaties en bij designmerken zoals FLOS. Iets wat Giovanna als kind eigenlijk nooit echt heeft opgemerkt: “Mijn vader zei nooit dat hij beroemd was. Waarschijnlijk had hij het zelf niet eens echt door. Het was voor hem niet belangrijk.”

Achille Castiglioni
Achille Castiglioni

Het is een bescheidenheid die Achille volgens Giovanna uit zijn eigen jeugd heeft meegekregen: “Hij groeide ook op in een normaal gezin. Zijn vader was beeldhouwer en zijn broers architecten. Ze leefden een leven zonder luxe, maar wel met de ingrediënten die hij mij ook heeft meegeven; creativiteit, functionaliteit en een groot gevoel voor humor.” De warmte die ze kreeg van Achille is ze hem zeer dankbaar: “Hij was voor mij een normale vader.”Giovanna Castiglioni @ MisterDesign
Op 14 november 2019 was Giovanna te gast in onze winkel in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens een speciaal event gaf zij een persoonlijke presentatie over haar vader en zijn designs. Ook werd bij ons voor het eerst de Bulbo57 lamp gepresenteerd, een ontwerp van Achille en Pier Giacomo dat door FLOS is geherintroduceerd.


Achilles nalatenschap

In 2002 komt Achille te overlijden. Een paar jaar later vraagt Giovanna’s moeder aan Giovanna of zij de nalatenschap van haar vader wil beheren. Zodoende richt ze samen met haar broer, Carlo, de Fondazione Achille Castiglioni op en verdiept ze zich in haar vaders werk. “Ik ben naar de universiteit gegaan om meer over design te leren. Ik wilde een beter beeld krijgen van de designwereld in zijn tijd. Waardoor ik Achille nu niet alleen als vader, maar ook als designer heb leren kennen.”

Giovanna Castiglioni bij MisterDesignGiovanna Castiglioni in de studio van haar vader (links) en in de winkel van MisterDesign (rechts)

Als vicevoorzitter van de stichting wil Giovanna de toekomstige generatie inspireren: “Ik ben de brug tussen het verleden en de toekomst.” Ze reist daartoe de hele wereld over en geeft veel lezingen. Ook geeft ze rondleiding in zijn oude studio aan Piazza castello 27 in Milaan, waar hij meer dan 40 jaar met zijn broer Pier Giacomo samenwerkte en later ook met andere ontwerpers. Bovendien is Giovanna van plan haar ouderlijk huis ook open te stellen voor publiek. Zelf woont ze alweer meer dan tien jaar in het huis waarin ze opgroeide. Zo blijft Achille altijd dichtbij: “Ik denk dat er voor altijd een beetje van hem, in mij zit.”

Giovanna Castiglioni met de Bulbo bij MisterDesign
Giovanna Castiglioni tijdens het evenement bij MisterDesign
-English- 

Between father and designer

What is it like if one of the greatest designers Italy has ever known, is your father? We ask Giovanna, daughter of the remarkable Achille Castiglioni. In a candid interview she tells about her youth and the special relationship she had with her father.

Giovanna grows up in a warm house in Milan, where she lives with her mother Irma and her father Achille. The house is full of prototypes by Achille. The Bulbo lamps hang on the ceiling in the dining room and the first version of the Stylos -Giovanna’s personal favorite- lights up in the corner. Achille, already 54 years old when his daughter was born, is home often. “I Realize now that I let Achille feel like a child again.” It made the relationship between the two very close.

Achilles little assistant

Already at a young age, Giovanna came along on business trips with her father. She’s only 8 years old when she accompanies him for the first time. “My mother was a very heavy smoker. I belief that’s why she rather not came along on trips, because then she couldn’t smoke in the plane.” It was a good excuse to let her daughter go with Achille. “‘But only if you’re a good assistant’, my father said.”

And so Giovanna entered the world of her father, through the eyes of a child. She helped him mounting lamps and objects at location and she even helped as a translater, “But I knew that my English wasn’t good enough at all”, she memorizes.

During these trips the young Giovanna met Ettore Sottsass and Bruno Munari. Designers we now consider to be true icons, but to her they were just regular and common people. Although; “Achille and Bruno were good friends. They often played games with me. You imagine two adults and one child together but in fact it was the other way around; they were like two kids with me as an adult.”

Achille Castiglioni
The Italian Achille Castiglioni (1918-2002) began his career as a designer in 1944. After he studied Architecture, he joined his two brothers, Livio (1911-1979) and Pier Giacomo (1913-1968), in their studio. Achille mostly worked together with Pier Giacomo. Together they designed the Arco, Parentesi and the Taccia for FLOS. Achille stayed active as a (product)designer until his death in 2002.

A ‘famous’ father

Achille was a well appreciated and welcome designer, certainly in the tail of his career. Thus, he found himself in high society places to give presentations and lectures also for ‘his’ manufacture companies like Flos, Alessi, Zanotta and De Padova. Something Giovanna never really noticed: “My father didn’t speak about his fame. Probably, he didn’t even know he was this famous. It wasn’t important to him.”

This modesty is something Achille got from his own childhood: “He grew up in a normal family, without luxury. His father was a sculptor and his two brothers were architects. But he did grow up with the ingredients he also gave me: creativity, functionality and a high sense of humor.” Giovanna is truly grateful for the warmth she received from Achille: “He really was like a normal father to me.”

Giovanna Castiglioni @ MisterDesign
On the 14th of November (2019) Giovanna visited our store in ‘s-Hertogenbosch. During a special event she gave a personal presentation about her father and his designs. Also, we presented the new Bulbo57 Lamp, a design by Achille and Pier Giacomo that FLOS reintroduced this year.

Achilles legacy

In 2002 Achille past away. Few years later, Irma asked Giovanna if she would want to keep alive her fathers legacy. Thus she founded the Fondazione Achille Castiglioni, together with her brother, Carlo. She started to dig deeper into the life of her father as a designer. “I went to the university to learn more about design. Hereby I now know Achille not only as a father but I also understand him better as a designer.”

As Vice-President of the foundation, Giovanna wants to spread the stories about her father and inspire a new generation: “I feel like a bridge between the past and the future.” Giovanna travels the world to give lectures and she gives guided tours in Achilles studio in Milan, in Piazza Castello 27, the original place where he worked for more than 40 years. The first six years with Pier Giacomo and after that with other collaborators. Furthermore she’s planning on opening her parental home to the public. She was born there, she stayed till the end when her father died and she lives in this house again for 13 years now. In this way Achille always feels nearby. “I feel that some part of him, will always stay alive through me.”